John Alf Haerum har gått bort

Skrevet av Pitcher .

John Alf Haerum har gått bort 12. juli i en alder av 75 år.
Johna som han ble kalt har bodd i Thailand siden 1998 og før det vært thailandsfarer fra midten av 80 tallet.

I løpet av tiden i Thailand har Johna drevet med en rekke ting og startet blant annet Scandinavian Expats Club Pattaya hvor han ledet mange av møtene. Johna har vært veldig aktiv i det skandinaviske miljøet i Pattaya gjennom flere foreninger og forretninger.

I de siste par, tre årene har han dessverre vært redusert pga. Parkinsons sykdom og luftveisproblemer.